Deel jouw talent met de rest van Nederland
en maak 24 uur per dag kans om ontdekt te worden.

Privacy regels 24Talents

Privacy-beleid 24Talents

 

Dit privacy-beleid beschrijft het beleid van 24Talents beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.
Dit privacy-beleid is van toepassing op de website 24talents.nl ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. 24Talents B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming
Door gebruik te maken van 24talents.nl, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy-beleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij
U kunt onze website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account.
Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers.

Gegevens die u aan ons verstrekt
Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze pakketten.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens
U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden, om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon.

Gegevens die u deelt op24Talents.nl
Op onze website hebben talenten en potentiële opdrachtgevers de mogelijkheid om profielen met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt.

Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een talent of potentiele opdrachtgever, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt.

U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.
U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen.
Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.
Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.
Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons

 Derden
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit privacy-beleid, is dit privacy-beleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen.
24Talents heeft geen controle over het privacy-beleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is.
Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacy-beleid op u van toepassing is.

We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

Opgesteld te Hilversum
1 november 2014